Facebook LinkedIn Instagram

UPM Pietarsaaren huoltoseisokissa tehtävät uudistukset kehittävät tehdasta ja parantavat ympäristötehokkuutta

UPM Pietarsaaren sellutehtaalla käynnistyy mittava huoltoseisokki tehtaan alasajolla perjantaina 13.5.2022. Seisokki alas- ja ylösajoineen kestää noin kolme viikkoa. Vilkkaimmillaan tehdasalueella työskentelee oman henkilöstön lisäksi jopa 1 000 ulkopuolisten urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien työntekijää.

”Seisokissa toteutetaan erilaisia huoltotöitä ja laiteuudistuksia, joilla parannetaan muun muassa sellutehtaan tuotantokykyä ja -tehokkuutta sekä vähennetään päästöjä ympäristöön”, sanoo sellutehtaan johtaja Simon Fagerudd.

Sellutehtaan energian talteenottolinjalla uudistetaan soodakattilan ilmajärjestelmä, jonka ansiosta tehtaan päästöt ilmaan vähenevät entisestään. Järjestelmän suunnittelussa on käytetty viimeisintä tutkimustietoa ja 3D-mallinnusta. Lisäksi energian talteenotossa uudistetaan tulistimet, jotka tehostavat jo ennestään lämpö- ja sähköyliomavaraisen tehtaan sähköntuotantoa ja parantavat prosessiturvallisuutta.

Tehtaan kahdella sellun tuotantolinjalla puolestaan tehdään uudistuksia niiden valkaisuprosesseissa, joiden myötä tehtaan kemikaalien kulutus vähenee ja jätevedenpuhdistamon toiminta tehostuu. Jätedenpuhdistamon toiminnan tehostuminen vähentää suoraan tehtaan jätevesipäästöjä.

Myös tehtaan sähköturvallisuuteen tehdään parannuksia, jotka parantavat työturvallisuutta.

Yhteensä seisokissa toteutetaan yli 3 700 työtä.

Tehtaan ylös- ja alasajot saattavat aiheuttaa hajuhaittoja lähiympäristössä. Seisokista johtuen myös liikennemäärät UPM:n tehdasalueelle johtavilla tieosuuksilla kasvavat 16.5.–1.6.2022 välisenä aikana.

UPM:n seisokki piristää merkittävästi lähialueen taloutta urakoitsijoiden majoitus- ja palvelutarpeiden kautta.

Lisätietoja antaa:
Sellutehtaan johtaja Simon Fagerudd, puh. 040 585 2718