Työhyvinvointikorttikurssi | Alholmen Industrial Park
Facebook LinkedIn Instagram

Työhyvinvointikorttikoulutus 30.3.2023

Alholmen Industrial Park ry järjestää alueensa työntekijöille

TYÖHYVINVOINTIKORTTIKURSSIN (8 h)

Aika: Torstai 30.3.2023 klo 8 - 16

Paikka: Wilhelmina, Alholmintie 43

Hinta:  134€ /henkilö + alv 24%, sisältäen koulutusmateriaalit, kahvit, lounaan ja työhyvinvointikortin. 

Kouluttaja: John Forslund

Kurssikieli: suomi

Haluatko työyhteisösi voivan entistä paremmin, toimivan sujuvasti sekä löytävän työn ilon ja imun? Päivän kestävä Työhyvinvointikortti koulutus innostaa ja ohjaa johtoa sekä henkilöstöä kehittämään työpaikkaansa yhteisvoimin.


MIKSI?
Työhyvinvointi on koko työyhteisön tehtävä ja organisaation menestystekijä. Kun voidaan hyvin, voidaan mitä vain.

KENELLE?
Koulutus on tarkoitettu johdolle ja koko henkilöstölle.Työyhteisö hyötyy eniten, kun mahdollisimman moni osallistuu koulutukseen ja ottaa työhyvinvoinnin asiakseen.

MIKÄ?
Työhyvinvointikortti koulutus antaa selkeän suunnan ja välineitä jatkuvaan kehittämiseen työpaikalla. Se auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä. 

Koulutuksessa löydetään vastauksia
- Mistä työhyvinvointi rakentuu?
- Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
- Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin parannetaan työhyvinvointia?
- Miten hallitaan kuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
- Miten hyvä työyhteisö toimii?

Koulutuksen suorittaneet saavat Työhyvinvointikortin

5-9 osallistujaa samasta yrityksestä -15% kurssihinnasta

Yli 10 osallistujaa samasta yrityksestä -20 % kurssihinnasta

Ilmoittamattomasta poissaolosta peritään 50% kurssimaksusta. 

Ilmoittautumiset viimeistään 23.3.2023 sähköpostitse osoitteeseen info@alholmenip.fi. Ilmoita myös mahdollisesta erikoisruokavaliosta.

TERVETULOA!