Facebook LinkedIn Instagram

Kurs i nödförstahjälp 17.11.2021

Alholmen Industrial Park r.f. ordnar för de anställda i området en

 

KURS I NÖDFÖRSTAHJÄLP (4 h)

 

Tid: Onsdag 17.11.2021 kl 12 - 16

Plats: Wilhelmina, Alholmsvägen 43, Jakobstad

Pris: 103 €/person + moms 24%, inkl. kaffebjudning och material

Lärare: John Forslund, Optima

 

Under den fyra timmar långa nödförstahjälpkursen går vi kort och koncist igenom det mest viktiga och vanligaste livshotande situationer som kräver första hjälp. På nödförstahjälpkursen kan man också repetera innehållet i FHJ1-kursen! Om du tagit FHJ1-certifikatet inom de senaste tre åren, kan du förlänga den med ytterligare 3 år genom att gå igenom nödförstahjälp. Om det har gått över tre år sedan du gick FHJ1-kursen, bör du gå den igen för att få ett giltigt FHJ1-intyg.

 

Kurserna kan alltså repeteras enligt följande modell:

FHJ1 (16h) → 3 år → Nödförstahjälp (min.4h)→ 3 år → FHJ1/FHJ2

Kursen är tvåspråkig. Max. deltagarantal är 22 personer.

Obs! Företagen har möjlighet att söka om ersättnig för skolningskostnaderna från FPA.

 

Anmälningar till: info@alholmenip.fi senast 10.11.2021. Meddela också om möjlig specialdiet.


VÄLKOMMEN!