Första hjälp 1 - kurs | Alholmen Industrial Park
Facebook LinkedIn Instagram

Första Hjälp FHJ1 - 8.& 9.11.2023

Alholmen Industrial Park r.f. ordnar för de anställda i området en

 

FÖRSTA HJÄLP-KURS - FHJ 1 (16h)

 

Tid: Del 1: 8.11.2023 kl 8-16, del 2: 9.11.2023 kl 8-16

Plats: Wilhelmina Alholmsvägen 43

Pris: 195 €/person + moms 24%, inkl. material, kaffe, lunch och första hjälp-kortet. 

Lärare: John Forslund, Optima

 

Den som gått igenom kursen behärskar grunderna i första hjälp. Kursen är tvåspråkig (finska/svenska). Första hjälp FHJ 1-betyget är i kraft tre år.

 

Obs! Företag har möjlighet att söka om ersättning för skolningskostnader från FPA (t.o.m. 60%).

 

5-9 personer från samma företag -15% rabatt på kursavgift, min.10 personer från samma företag - 20% rabatt på kursavgift.

Vid oanmäld frånvaro debiteras 50% av kursavgiften.

 

Anmälningar och tilläggsinformation: info@alholmenip.fi Anmälningar senast 1.11.2023.