| Alholmen Industrial Park
Facebook LinkedIn Instagram

Kurs i nödförstahjälp 10.10.2023

Alholmen Industrial Park r.f. ordnar för de anställda i området en

 

KURS I NÖDFÖRSTAHJÄLP (4 h)

 

Tid: tisdag 10.10.2023 kl 12 - 16

Plats: Wilhelmina, Alholmsvägen 43

Pris: 103 €/person + moms 24%, inkl. kaffebjudning och material

Lärare: John Forslund, Optima

 

Under den fyra timmar långa nödförstahjälpkursen går vi kort och koncist igenom det mest viktiga och vanligaste livshotande situationer som kräver första hjälp och användning av defibrillator. På nödförstahjälpkursen kan man också repetera innehållet i FHJ1-kursen! Om du tagit FHJ1-certifikatet inom de senaste tre åren, kan du förlänga den med ytterligare 3 år genom att gå igenom nödförstahjälp. Om det har gått över tre år sedan du gick FHJ1-kursen, bör du gå den igen för att få ett giltigt FHJ1-intyg.

 

Kurserna kan alltså repeteras enligt följande modell:

FHJ1 (16h) → 3 år → Nödförstahjälp (min.4h)→ 3 år → FHJ1/FHJ2

Kursen är tvåspråkig (finska/svenska) Max. deltagarantal är 22 personer.

Obs! Företagen har möjlighet att söka om ersättnig för skolningskostnaderna från FPA.

5-9 personer från samma företag -15% rabatt på kursavgift 

Min. 10 personer från samma företag - 20% rabatt på kursavgift

Vid oanmäld frånvaro debiteras 50% av kursavgiften. 

Anmälningar till: info@alholmenip.fi senast 3.10.2023. Meddela också om möjlig specialdiet.


VÄLKOMMEN!