Facebook LinkedIn Instagram

Alholmen Industrial Park

– Local effort – global success

AIP är ett industriområde i Jakobstad i Österbotten. På området finns 10 industriföretag och 53 serviceföretag. Nästan 80 % av områdets produktion går på export.

Industriområdet är känt särskilt som en koncentration av träförädling, metallindustri och skeppsbyggnad. Den mångsidiga företagsstrukturen medför synergifördelar för företagen och företagen på industriområdet samarbetar mycket sinsemellan.
Hamnen och de tjänster den medför är en viktig del av infrastrukturen på industriområdet. AIP är ett utmärkt val för ett företag för vilket internationell logistik är viktig.

10

Industriföretag

53

Tjänsteföretag

1985

Anställda

370

Hektar

Säkerhetskurs i heta arbeten 19.5.2021

Alholmen Industrial Park rf ordnar en skolning i heta arbeten för de anställda i området. Kursen ordnas onsdagen den 19 maj 2021.

Läs mer »

Kurs i arbetsäkerhet 12.5.2021

Alholmen Industrial Park r.f. ordnar för de anställda i området en kurs i arbetssäkerhet onsdagen den 12 maj 2021 kl 8-16.

Läs mer »

För NCE är hamnen viktig!

NCE Oy som har specialiserat sig på krävande kompositprodukter exporterar från Jakobstad enorma rör och cisterner, som företaget skräddarsyr för kunderna världen över.

Läs mer »

Jakobstadsregionen

Jakobstad är en lämpligt stor, vacker, vänlig och naturligt tvåspråkig småstad vid den österbottniska kusten.

Läs mer »