Alholmen Industrial Park | Alholmen Industrial Park
Facebook LinkedIn Instagram

Alholmen Industrial Park

– Local effort – global success

AIP är ett industriområde i Jakobstad i Österbotten. På området finns 9 industriföretag och 53 serviceföretag. Nästan 80 % av områdets produktion går på export.

Industriområdet är känt särskilt som en koncentration av träförädling, metallindustri och skeppsbyggnad. Den mångsidiga företagsstrukturen medför synergifördelar för företagen och företagen på industriområdet samarbetar mycket sinsemellan.
Hamnen och de tjänster den medför är en viktig del av infrastrukturen på industriområdet. AIP är ett utmärkt val för ett företag för vilket internationell logistik är viktig.

9

Industriföretag

53

Tjänsteföretag

2000

Anställda

370

Hektar

AIP Vlogs

Läs mer »

Kursutbud 2023

Läs mer »

Hemtrakterna lockade Joni att återvända

"Inte en endaste gång har det känts tråkigt att åka till jobbet"

Läs mer »

Jakobstadsregionen

Jakobstad är en lämpligt stor, vacker, vänlig och naturligt tvåspråkig småstad vid den österbottniska kusten.

Läs mer »