Facebook LinkedIn Instagram

Alholmen Industrial Park

– Local effort – global success

AIP är ett industriområde i Jakobstad i Österbotten. På området finns 10 industriföretag och 53 serviceföretag. Nästan 80 % av områdets produktion går på export.

Industriområdet är känt särskilt som en koncentration av träförädling, metallindustri och skeppsbyggnad. Den mångsidiga företagsstrukturen medför synergifördelar för företagen och företagen på industriområdet samarbetar mycket sinsemellan.
Hamnen och de tjänster den medför är en viktig del av infrastrukturen på industriområdet. AIP är ett utmärkt val för ett företag för vilket internationell logistik är viktig.

10

Industriföretag

53

Tjänsteföretag

1985

Anställda

370

Hektar

Kurs i nödförstahjälp 11.10.2021

Alholmen Industrial Park r.f. ordnar för de anställda i området en kurs i nödförstahjälp måndagen den 11 oktober 2021 kl 8-16.

Läs mer »

Säkerhetskurs i heta arbeten 13.10.2021

Alholmen Industrial Park rf ordnar en skolning i heta arbeten för de anställda i området. Kursen ordnas onsdagen den 13 oktober 2021.

Läs mer »

Varumärket lockade honom till Jakobstad

När Nautor's Swan – en av de främsta segelbåtstillverkarna i världen – ville anställa mig var jag genast beredd att flytta med min familj till Jakobstad.

Läs mer »

Jakobstadsregionen

Jakobstad är en lämpligt stor, vacker, vänlig och naturligt tvåspråkig småstad vid den österbottniska kusten.

Läs mer »