Facebook LinkedIn Instagram

Alholmen Industrial Park

AIP är en tät koncentration av globala företag och spetskunnande. Framgång drar till sig kunnigt folk och sätter fart på tillväxten.

10

Industriföretag

53

Tjänsteföretag

1985

Anställda

370

Hektar

Jobbet tog henne till det naturnära Jakobstad

" Levnadssättet är här mer människonära"

Läs mer »

Jakobstadsregionen

Jakobstad är en lämpligt stor, vacker, vänlig och naturligt tvåspråkig småstad vid den österbottniska kusten.

Läs mer »

Kurs i nödförstahjälp 3.9.2020

Alholmen Industrial Park r.f. ordnar för de anställda i området en kurs i nödförstahjälp torsdagen den 3 september 2020 kl 12-16.

Lue lisää »