Facebook LinkedIn Instagram

Alholmen Industrial Park

– Local effort – global success

AIP är ett industriområde i Jakobstad i Österbotten. På området finns 10 industriföretag och 53 serviceföretag. Nästan 80 % av områdets produktion går på export.

Industriområdet är känt särskilt som en koncentration av träförädling, metallindustri och skeppsbyggnad. Den mångsidiga företagsstrukturen medför synergifördelar för företagen och företagen på industriområdet samarbetar mycket sinsemellan.
Hamnen och de tjänster den medför är en viktig del av infrastrukturen på industriområdet. AIP är ett utmärkt val för ett företag för vilket internationell logistik är viktig.

10

Industriföretag

53

Tjänsteföretag

2000

Anställda

370

Hektar

Innovation through tradition- Benny Brännbacka

Läs mer »

Förnyelser under UPM Jakobstads underhållsstagnation utvecklar fabriken och förbättrar miljöeffektiviteten

En omfattande underhållsstagnation vid UPM Jakobstads cellulosafabrik inleds med fabrikens nedkörning fredagen den 13 maj. Stagnationen inklusive nedkörning och uppstart tar cirka tre veckor. Som mest arbetar upp till 1 000 anställda hos entreprenörer och tjänsteleverantörer på fabriksområdet utöver den egna personalen.

Läs mer »

Heidi och Anja blev båtbyggare

Anja och Heidi bytte bransch och blev båtbyggare på Nautor’s Swan

Läs mer »

Jakobstadsregionen

Jakobstad är en lämpligt stor, vacker, vänlig och naturligt tvåspråkig småstad vid den österbottniska kusten.

Läs mer »