Facebook LinkedIn Instagram

AIP för studerande

Jobba hos oss!

Bland våra 60 företag och cirka 2000 arbetsplatser kan även du hitta ditt drömjobb. Inom Alholmen Industrial Park finns många karriärmöjligheter. Våra företag erbjuder även sommarjobb, praktikplatser och möjligheter att samarbeta kring examensarbeten.

Här ett urval av de möjligheter som finns:

UPM-Kymmene Oyj – Alholmens såg

Våra sommarjobb
Vi behöver personal som kan vikariera våra anställda inom produktionen vid sågen. Dessutom anställer vi varje sommar 6–8 ungdomar i åldern 16–17. Deras uppgift är att bekanta sig med arbetslivet genom att hålla rent och snyggt på området, och rycka in där det behövs. Genom att anställa unga skapar vi kontakter. Ett sommarjobb kan också leda till en framtida rekrytering.

Examensarbeten
Inga lediga platser för tillfället.

Kontakta oss
Produktionschef Arto Ylinampa
arto.ylinampa@upm.com
040 779 3602

UPM Jakobstads cellulosafabrik

Våra sommarjobb
Vi erbjuder cirka 60 sommarjobb på flera olika avdelningar. Under sommarmånaderna behövs extra folk inom produktionen, underhåll, lager, brandkåren och i laboratoriet. Genom att jobba i produktionen tillsammans med våra erfarna operatörer får du en bra inblick i cellulosaproduktionen. Produktionen har treskiftesjobb, medan andra avdelningar jobbar enbart kontorstid, eller med dag- och kvällsskift.

Tack vare vikarier kan vi säkerställa produktionen även under semestermånaderna. På lång sikt är ett sommarjobb en bra inkörsport till en framtida anställning eller en läroavtalsutbildning. Vi har en hel del pensioneringar framför oss, och nytt folk behövs.

Examensarbeten
Inga lediga platser för tillfället, men till hösten kommer nya. Vi samarbetar gärna med dig som studerar på yrkeshögskola eller universitet. Aktuella ämnen är processteknik, kemiteknik, energiteknik och miljöteknik.

Kontakta oss:
HR Manager Susanna Arpiainen
susanna.arpiainen@upm.com
040 868 1096

SHR
Tarja Luopajärvi
tarja.luopajarvi@upm.com
050 334 1591

Walki Oy

Sommarjobb
Vi behöver vikarier inom kundtjänst, produktionsplanering, laboratoriet, utvecklingsavdelningen, IT, ekonomi och förmansuppgifter inom produktionen. Dessutom erbjuds produktionsarbeten som maskinskötare, truckförare samt inom underhåll och förpackning. Våra produktionsarbeten är i huvudsak treskiftesjobb. Sommaren 2021 anställer vi 13 tjänstemän och 28 inom produktionen.

Genom att anställa unga ger vi dig en möjlighet att bekanta dig med arbetslivet och med Walki, samt att skapa ett intresse för branschen. För vår egen del handlar det om att få kontakt med unga som är intresserade av en framtida karriär hos oss. Vi får också en inblick i utbildningen och nya trender.

Examensarbeten
Vi erbjuder kontinuerligt samarbeten kring examensarbeten för studerande på yrkeshögskolor och universitet.

Kontakta oss:
HR coordinator Pasi Peltoniemi
pasi.peltoniemi@walki.com
040 585 2190

OSTP Finland Oy

Sommararbete
Vi erbjuder varje sommar ca 20-25 sommararbetsplatser på olika håll inom organisationen. Under sommarmånaderna behövs extra personal t.ex. till produktion, underhåll, logistik, försäljning, ekonomi och till utvecklingsuppgifter. Dessutom anställer vi under somrarna 16-17-åriga ungdomar för kortare perioder för gårdsarbeten och städning.

Sommararbetarna är en viktig del av vår verksamhet för att vi ska kunna hålla verksamheten rullande också under semestermånaderna. Genom sommararbete får den unga en bra möjlighet att bekanta sig med metallindustrin av idag, att skaffa sig arbetserfarenhet och på längre sikt kan det vara ett sätt att få en längre tids anställning.

Praktikperioder, läroavtal och examensarbeten
Vi erbjuder kontinuerligt platser för inlärning i arbete för att främja de studerandes studier. Vi erbjuder årligen 1-2 samarbetsmöjligheter i anslutning till examensarbeten.

Kontakta oss:
HR Specialist Henrika Granholm
henrika.granholm@ostp.biz
040-661 7450

BillerudKorsnäs

Sommarjobb
Vi anställer sammanlagt 23 sommarjobbare: skiftesmästare, produktionspersonal och personal till underhållet, truckförare samt personal inom HR, marknadsföring, produktions- och logistikplanering, laboratoriet och inköp. Våra vikarier har en viktig uppgift, tillsammans med vår anställda säkerställer de att fabriken är igång även under semestermånaderna.

En av våra värderingar är att uppmuntra nytänkande, och det vill vi också lära våra sommarjobbare. Vi är ständigt på jakt efter nya talanger, och via de unga kan vi påverka bilden av oss som arbetsgivare.

Examensarbeten
Vi erbjuder 2–3 samarbeten kring examensarbeten per år. Ämnet bestäms tillsammans med oss, och behöver vara intressant och till nytta både för oss och den studerande.

Kontakta oss:
HR Manager Annette Skytte
annette.skytte@billerudkorsnas.com
050 339 3581

Alholmens Kraft

Sommarjobb
Vi anställer i år fem sommarvikarier inom produktionen. Genom att jobba hos oss får du en bra inblick i och erfarenhet av energibranschen.

Examensarbeten
Inga lediga platser för tillfället.

Kontakta oss:
Vd Björn Åkerlund
bjorn.akerlund@akraft.fi
040 779 85503

Nautor

Sommarjobb
Vi erbjuder cirka 25 platser främst inom produktionen: Snickare, el- och mekaniska montörer, underhållsarbete, städning av båtar och lagerarbeten. Målsättningen är att väcka intresset för båtbranschen genom att erbjuda meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter.

Examensarbeten
Vi har två öppna platser inom ämnet industrialiseringsprocesser, med målsättningen att utveckla vår produktionsteknik.

Kontakta oss:
HR-chef Stephan Ekman
stephan.ekman@nautorswan.com
050 382 9244

HR-koordinator
Mikaela Kristola
mikaela.kristola@nautorswan.com
040 098 5470