Industriella aktörer | Alholmen Industrial Park
Facebook LinkedIn Instagram

Industriella aktörer


UPM Jakobstad

I cellulosafabriken tillverkas blekt och oblekt cellulosa av fiberved från närområden. Av barrved görs långfibrig cellulosa och av lövved kortfibrig.

www.upmpulp.fi/upm-pietarsaari

UPM Alhomens Såg

Alholmens såg gör sågvaror av österbottnisk barrved bl.a.  för snickeri-, möbel- och limträindustrin samt för husfabriker. Flis och spån levereras till cellulosafabriken.

www.upmpulp.fi/upm-pietarsaari

NCE

NCE Oy (Nordpipe Composite Engineering Oy) är specialiserad på tekniska industriplaster. I produktfamiljen ingår rör och cisterner som är planerade för krävande förhållanden med tryck.

www.nce.fi

Walki

Walkis mission är att utveckla produkter som påskyndar den globala övergången till en avfallsfri framtid.

På fabriken i Jakobstad tillverkas främst omslag till pappersindustrin och lining material till wellpappindustrin.

 

www.walki.com

Alholmens Kraft

Alholmens Kraft producerar el, processånga och fjärrvärme för industrin och konsumenterna.

www.alholmenskraft.com

Billerud

Billerud tillverkar i Jakobstad säck- och kraftpapper bland annat till livsmedelsförpackningar och shoppingkassar. 

(bild: Karolina Isaksson, Bildbolaget Du&Vi)

www.billerudkorsnas.com
VIDEO

OSTP

OSTP Finland Oy Ab är en av världens ledande tillverkare av rostfria, svetsade processrör och rördelar samt processutrustning.

www.ostp.biz
VIDEO

Baltic Yachts

Baltic Yachts är världsledande tillverkare av segelbåtar byggda i kolfiber, skräddarsydda för kunden.

www.balticyachts.fi

Nautor's Swan

Nautor's Swan-segelbåtarna är kända världen över för högklassiga material och innovativ teknik –  med världens vackraste och säkraste segelbåtar som resultat.

www.nautorswan.com
VIDEO

Euroports

Euroports Finland är en hamnoperatör som tillhandahåller alla tjänster som behövs i hamnoperationer; lasthantering, lagring, spedition, rederitjänster, internationella transporter och tullagertjänster.

www.euroports.com
VIDEO

Jakobstads Hamn

En effektiv godshantering har en nyckelposition i Jakobstads hamn. De viktigaste produkterna som går via hamnen är cellulosa, sågade trävaror och papper. Vi förbättrar hela tiden våra förutsättningar att transportera allt större mängder styckegods, containergods och trävaruprodukter.

De huvudsakliga importvarorna är massaved, flis, trävaror, olja och  kemikalier.

www.portofpietarsaari.fi

Concordia

Concordia är Jakobstadsregionens utvecklingsbolag. Vår uppgift är att finna nya möjligheter och skapa en god grund för utveckling och tillväxt.

Jakobstadsregionen består av fem österbottniska kommuner: Kronoby, Larsmo, Pedersöre, Jakobstad och Nykarleby.

www.concordia.jakobstad.fi