Facebook LinkedIn Instagram

Eklund känner varje vrå av hamnen

Bo-Gustav Eklund började sitt arbete på Alholmen med maskinjobb i hamnen 1980. Den nästan 40 år långa arbetskarriären har innefattat uppgifter över hela skalan. Fastän arbetsplatsen alltid har funnits i samma område har namnet på arbetsgivaren växlat så många gånger att Eklund själv inte längre kan hålla räkningen på dem. Den första var Schauman och den nuvarande är Euroports. Däremellan ryms – många.

– Första året introducerades vi i arbetena av hamnkapten Fagerudd. Jag hade lastbilskort och fick bland annat lära mig köra kranar dvs. mobilkranar i hamnen. Jag var ofta och lastade och lossade fartyg, också kvällstid. Som kran- och maskinförare arbetade jag sammanlagt omkring tio år och med fjärrstyrd lyftkran ytterligare tio år, tills man år 2000 konstaterade att mitt djupseende hade försämrats.

 

Starkt förtroende för förmannen

I början av millenniet ledde han större projekt i hamnen. Då investerades i fjärrstyrda lyftredskap i hamnen och Eklund svarade för projektplaneringen och byggandet. När projektet var klart var det åter dags för nya uppgifter.

– En tallyman håller reda på allt gods som går genom hamnen, som lastas för fortsatt transport och som skickas från eget lager. Han gör en lastningsplan för hela lasten som beskriver var respektive del eller produkt är placerad ombord på fraktfartyget. Dessutom för tallymannen bok så att allt som skulle med i lasten säkert också kommer med.

– Under åren 2005–2006 arbetade jag som tillfällig förman och därefter gick jag en egentlig förmansutbildning vid sidan av arbetet. Från 2008 har jag stadigvarande innehaft förmansuppgifter. Vi är totalt tre förmän och arbetar i två skift. Mycket sällan är två av oss på plats samtidigt. Förtroendet är uppenbarligen starkt, då båda förmännen vågar vara borta på samma gång, skrattar Bo-Gustav Eklund. 

Dela på Facebook